>

Klienci biznesowi

Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego jej działania. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.

Wszystko czego potrzebuje twoja firma

Klienci biznesowi

Windykacja

Pełen zakres windykacji przesądowej i sądowej oraz komorniczej.

Czytaj więcej

Sporządzanie i weryfikacja umów

Przygotowanie, analiza i negocjacje sporządzonych umów.

Czytaj więcej

Prawo pracy

Obrona interesów pracowniczych, w tym zatrudnianie i zwalanianie pracowników.

Czytaj więcej

Obsługa korporacyjna

Zmiany KRS. Uchwały, protokoły i obsługa zgromadzeń wspólników i zebrań akcjonariuszy.

Czytaj więcej

RODO

Kompleksowa obsługa w zakresie ochrony danych osobowych.

Czytaj więcej

IT - prawo nowych technologii

Prawa własności intelektualnej, licencje oraz umowy licencyjne, wdróżeniowe i serwisowe.

Czytaj więcej

E-commerce

Obsługa i regulaminy sklepów internetowych. Nadzór nad procesem rozpoznawania reklamacji.

Czytaj więcej

Porady prawne

Kompleksowa pomoc prawna w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Czytaj więcej

Nieuczciwa konkurencja

Kompleksowa pomoc prawna w sprawach nieuczciwej konkurencji.

Czytaj więcej

Zasady współpracy


Wynagrodzenie za prowadzenie zleconej sprawy

Wynagrodzenie kwotowe jest ustalane indywidualnie z Klientem, a jego wysokość uzależniona jest od charakteru sprawy i stopnia jej skomplikowania. Ta forma wynagrodzenia dotyczy w szczególności pojedynczych spraw zlecanych Kancelarii (udzielenie ustnej porady prawnej, sporządzenie opinii prawnej, przygotowanie pisma procesowego, reprezentacja przed sądem).

Wysokość wynagrodzenia kwotowego ustalana jest przed udzieleniem pomocy prawnej.


Wynagrodzenie według stawki godzinowej

W przypadku gdy nie jest możliwe określenie z góry czasu niezbędnego do udzielenia pełnej pomocy prawnej, proponujemy współpracę wg stawki godzinowej. Ten rodzaj rozliczenia jest uzależniony od ilości godzin niezbędnych dla załatwienia danej sprawy przy uwzględnieniu uzgodnionej stawki godzinowej. W toku wykonywania czynności każdy Klient jest na bieżąco informowany o podejmowanych czynnościach oraz ilości naliczonych godzin pracy.


Wynagrodzenie ryczałtowe

Zachęcamy do skorzystania z pakietów ryczałtowych na stałą obsługę prawną z określonym limitem godzin. Dzięki pakietowi Klient uzyskuje stały dostęp do konsultacji prawnych i usług świadczonych przez Kancelarię, w zamian za comiesięczne wynagrodzenie w wysokości ustalonej stosownie do przysługującego limitu godzin.


Wynagrodzenie „success fee”

System wynagrodzenia zależny od wyniku sprawy oznacza, że część wynagrodzenia jest płatna jako wynagrodzenie kwotowe przed podjęciem czynności. Pozostałą część wynagrodzenia stanowi premia płatna dopiero po zakończeniu sprawy, w zależności od jej wyniku (najczęściej jako określony z góry procent liczony od wartości przedmiotu sporu). Ten system wynagrodzenia proponujemy w szczególności dla rozliczenia prowadzonych w imieniu Klienta procesów sądowych o zapłatę.


Inny sposób wynagrodzenia

Jeżeli żadna z przedstawionych przez nas propozycji nie jest dla Państwa odpowiednia, jesteśmy otwarci na inne formy wynagrodzenia, dostosowane do zakresu świadczonej obsługi prawnej, a także Państwa oczekiwań i możliwości finansowych.